Ikenobo Origin of Ikebana

De geschiedenis van de Ikenoboschool is de geschiedenis van ikebana. De eerste schriftelijke vermeldingen van Ikenobo's ikebana dateren van 1462. Hiermee ligt Ikenobo aan de oorsprong van ikebana. Vele andere scholen hebben zich in de loop van 550 jaar afgesplitst van Ikenobo.

Uit de historische traditie van Ikenobo ontstond een veelheid aan stijlen. In de voortdurende wisselwerking met een altijd veranderende tijdsgeest drukten creatieve geesten hun stempel op ikebana. Zo biedt Ikenobo een staalkaart aan stijlen, van de zeer klassieke Rikka tot de moderne vrije stijl. De huidige grootmeester, Sen’ei Ikenobo (45ste generatie), introduceerde verschillende belangrijke vernieuwingen met in 1999 als laatste Rikka Shimputai, een moderne, vrijere interpretatie van Rikka.

Mensen hebben bloemen altijd een speciale esthetische en emotionele waarde toegekend. Onze voorgangers in ikebana voelden aan dat ze met bloemen ook het vergankelijke van de tijd en de gevoelens in hun eigen hart tot uitdrukking konden brengen. Planten worden geschikt op zo’n manier dat ze een geheel nieuwe schoonheid tonen in de omgeving waar ze geplaatst worden. In plaats van het simpelweg recreëren van de vorm die de planten in de natuur hebben, wordt met takken, bladeren en bloemen een nieuwe vorm gecreëerd. Deze nieuwe vorm toont zowel de intrinsieke schoonheid van de plant als de eigen expressie van de geest van de schikker.

Ikenobo beschouwt een bloemknop als het mooiste in de natuur. Ze symboliseert levensenergie en is zinnebeeld van de natuurlijke kracht die de toekomst in zich heeft. De hoogte van een iris boven het blad, een eerste vergelende bladpunt zijn de soms erg gesofisticeerde manieren om het seizoen, de tijd van het jaar, uit te drukken. Ook de natuurkrachten waaraan de planten blootgesteld zijn, worden gesuggereerd. Takken gebogen in de wind, een blad half opgegeten door insecten...

Verleden, heden en toekomst … Op elk moment reageren planten en mensen op een altijd veranderende omgeving. Ikenobo’s ikebana drukt dit bewustzijn uit.